Uw privacy en bescherming van uw persoongegevens

Versie: 4. mei 2017

U kunt hier dit document downloaden en printen

Wij zijn ons ervan bewust dat u een zorgvuldige behandeling van uw persoonlijke informatie belangrijk is. Precon gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hier vermelde doeleinden.

Verantwoordelijke partij

Precon AG, gevestigd te: Firststrasse 15, 8835 Feusisberg, Zwitserland is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die [naam bedrijf] over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Precon AG via info@precondieet.nl. Precon AG zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

 1. a) Welke persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken wij van onze klanten?

Informatie, die wij over u verkrijgen, helpt ons om uw winkelervaring bij Precon AG individueel te volgen en voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken deze informatie voor de afwikkeling van bestellingen, het leveren van de goederen en het verlenen van diensten alsook de afwikkeling van de betaling (bij bestellen op rekening ook voor de noodzakelijke verificaties). Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om u de nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@precondieet.nl of via een link in de nieuwsbrief.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven. Het door u opgegeven telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt voor adviesgesprekken met betrekking tot het Precon BCM dieet. U kunt het gebruik van uw contactgegevens op elk gewenst moment telefonisch of per e-mail stopzetten. Wij gebruiken uw informatie tevens om ons platform te verbeteren, misbruik en met name fraude, te voorkomen of op te sporen en uitvoering van technische, logistieke of andere diensten door contractanten namens ons uit te laten voeren.

Wij verzamelen de volgende informatie

 • De informatie die u ons verstrekt: wij leggen alle informatie die u op onze website invoert of ons op enige andere wijze verstrekt, vast en slaan deze op. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken. Dit kan er echter toe leiden dat u mogelijkerwijs geen gebruik kunt maken van onze aanbiedingen. Wij gebruiken deze informatie om uw toekomstige winkelervaring persoonlijker te maken, om onze platform te verbeteren en om met u te communiceren. Zo geeft u ons informatie wanneer u iets koopt, aan een loterij deelneemt, een enquête invult of met onze klantenservice spreekt. U deelt bijvoorbeeld informatie wanneer u een bestelling plaatst, gegevens in uw klantenaccount invoert of telefonisch, per e-mail of op een andere manier met ons communiceert. De informatie die u ons hierbij verstrekt, kan uw naam, uw adres, uw telefoonnummer, de naam van personen aan wie het gekochte product geleverd dient te worden, met inbegrip van hun adres en telefoonnummer zijn of financiële gegevens betreffen.
 • Automatische informatie: Zodra u contact met ons opneemt, ontvangen wij bepaalde informatie en slaan wij deze op. Onze website gebruikt onder andere zogenaamde cookies en flash cookies. Wij bewaren bepaalde informatie zodra uw webbrowser de Precon websites laadt of u reclame of ander inhoud opent, die door of namens Precon op andere websites worden geplaatst. Voorbeelden van informatie die wij verzamelen en analyseren, omvatten het Internet-Protocol-adres (IP), welke uw computer met het internet verbindt alsook lees- en ontvangstbevestigingen van e-mails, logins, e-mailadressen, wachtwoorden, informatie over uw computer en uw verbinding met het internet zoals bijvoorbeeld het type browser, de versie en het nummer, het besturingssysteem en het platform en uw bestelhistorie. Deze gegevens worden uitsluitend voor het verbeteren van onze aanbiedingen gebruikt en laten geen oordeel over de persoon zelf toe.
 • Communicatie per e-mail: Indien u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld, houden wij bij welke e-mails van Precon u opent, zover uw computer deze functie ondersteunt. Hiertoe hebt u bij uw bestelling de volgende toestemming gegeven: “Ik wil graag worden herinnerd per e-mail over de mogelijkheid voor het geven van een beoordeling. Mijn toestemming kan ik op elk gewenst intrekken.” Voor zover u ons de hierboven genoemde uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw e-mailadres om u te verzoeken een beoordeling het geven van de prestaties van de leverancier via het Trusted Shops beoordelingssystem. Deze toestemming kan op elk gewenst moment voor toekomstig gebruik (per e-mail aan team@precon.ch) worden ingetrokken.
 • Informatie uit andere bron: af en toe gebruiken wij ook informatie over u uit een andere bron en voegen deze toe aan onze informatie in uw klantenaccount. Hierbij gaat het om informatie over uw koop- en betalingsgedrag. Deze informatie ontvangen wij bij een gerechtvaardigd belang van Deltavista AG, Riesbachstrasse 61, 8034 Zürich. Wij gebruiken deze informatie om misbruik, met name fraude, op te sporen en om u bepaalde financiële diensten en betalingsmogelijkheden (bijv. bestelling op rekening) aan te kunnen bieden.
 1. b) Hoe zit het met cookies?

Cookies en flash cookies zijn alfanumerieke bestanden de wij via uw webbrowser of een andere programma op de harde schijf van uw computers opslaan. Cookies stellen onze systemen in staat om uw browser te herkennen. Om het bezoek aan onze website nog aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op al onze pagina’s zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw apparaat worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies worden aan het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen en stellen ons of onze partnerbedrijven in staat, uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en u de cookies steeds afzonderlijk accepteert of cookies voor bepaalde gevallen accepteert of uitsluit. Bij de niet-acceptatie van cookies kan de functionaliteit onze website worden beperkt.

Webanalyse met Google Analytics

De website van Precon maakt gebruik van Google Analytics, een Webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in één van de andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de daarvoor beschikbare Browser-Plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Een andere mogelijkheid die wij u bieden om het vastleggen en verwerken door Google Analytics te voorkomen is om op de volgende link te klikken. Er wordt dan een zogenaamd Opt-Out-Cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij het bezoek van deze website wordt verhinderd: Google Analytics deactiveren.

Webanalyse met Webtrekk

Naast Google Analytics maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf Webtrekk GmbH om statistische gegevens over uw gebruik van onze webaanbiedingen te verzamelen en om onze aanbieding vervolgens te optimaliseren. Hiervoor maken wij gebruik van cookies ter wederherkenning om daarmee uw activiteiten op onze website nog aantrekkelijker te kunnen maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Webtrekk GmbH is. door TÜV Saarland gecertificeerd voor de gegevensbescherming in de webbeheersector. Een audit bij Webtrekk op locatie in Berlijn en op de Duitse Hosting-locatie waarbij de opslag en verwerking van tracking-gegevens op conformiteit met de wbp en gegevensveiligheid worden gecontroleerd, maakt deel uit van de certificering. De uitgangspunten van deze certificering waren: de eisen inzake bescherming van persoonsgegevens – V1.3, de wettelijke vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens, de grondbeginselen van IT-beveiliging bij de huidige stand der techniek op basis van de IT-basisbescherming volgens BSI alsook ISO 27000; testrapport TR00969.

Indien u het niet akkoord gaat met de geanonimiseerde gegevensopslag, klikt u dan hier. Door het klikken op deze link wordt een Opt-Out Cookie geplaatst en worden uw gegevens niet langer opgeslagen.

Retargeting met Facebook Social Plugins

Deze website gebruikt Social Plugins (“Plugins”) van het sociale netwerk Facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). De plugins zijn te herkennen aan het Facebook-logo (witte “f” op blauwe achtergrond of een duim omhoog symbool) of worden aangeduid als “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de Facebook-social-plugins kunnen worden bekeken op: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een website behorende bij de aanbieding opent, die een dergelijke Plugin bevat, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de Plugins wordt door Facebook direct naar de browser van de gebruiker verzonden en in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft derhalve geen invloed op de reikwijdte van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugins verzamelt en informeert de gebruiker daarom op basis van de actueel vergaarde kennis.

Door de integratie van de plugin ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de desbetreffende pagina van de aanbieding heeft geopend. Indien de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan de Facebookaccount van de gebruiker toewijzen. Wanneer de gebruiker de plugins interactief gebruikt, bijvoorbeeld door op de Like-button te klikken of commentaar te plaatsen, wordt de desbetreffende informatie door uw browser direct aan Facebook verzonden en daar opgeslagen. Indien een gebruiker geen Facebookaccount heeft, bestaat desondanks toch de mogelijkheid dat Facebook het IP-adres traceert en opslaat. Volgens Facebook worden in Duitsland alleen geanonimiseerde IP-adressen opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van het gegevens verzamelen en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en de daarop betrekking hebbende rechten en instellingsmogelijkheden voor het beschermen van de privésfeer van de gebruiker kunt u vinden in de privacyverklaring van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

 1. c) Geeft Precon de ontvangen informatie door aan anderen?

De informatie over onze klanten is belangrijk voor ons en helpt ons om onze dienstverlening te verbeteren. Het hoort echter niet tot onze activiteiten om deze klanteninformatie te verkopen. Wij geven de informatie die wij ontvangen uitsluitend aan derden zoals hieronder genoemd.

Aangesloten bedrijven: Aangesloten bedrijven die door Precon en hun dochterondernemingen worden beheerd, zijn aan deze privacyverklaring onderworpen of aan richtlijnen die minstens evenveel bescherming bieden als deze privacyverklaring.

Dienstverlener: Wij maken gebruik van andere bedrijven en individuen die namens ons opdrachten uitvoeren. Voorbeelden zijn o.a. het leveren van pakketten, het verzenden van brieven of e-mails, het bijhouden van onze klantenlijsten, het analyseren onze databases, promotieactiviteiten (met inbegrip van het ter beschikking stellen van zoekresultaten en links), de verwerking van betalingen (aankopen met creditcard en op rekening), het beheren van onze websites alsook aan de klantenservice en incasso. Bij niet-betaling van facturen geeft Precon uw gegevens aan het incassobureau Inkassolution GmbH, Achterbergstrasse 26, 6330 Cham voor de verdere afhandeling. Hiertoe dragen wij de voor een schuldinvordering benodigde persoonsgegevens over aan het incassobureau. Bij betaling op rekening controleert en beoordeelt Precon mogelijk uw gegevens en doet eventueel een credit check indien daartoe een wettige aanleiding bestaat bij de Deltavista AG, Riesbachstrasse 61, 8034 Zürich. Hiertoe dragen wij de voor de credit check benodigde persoonsgegevens over aan Deltavista AG Zwitserland en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, continueren of beëindigen van de overeenkomst. Er wordt hierbij rekening gehouden met uw recht op privacy in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Veilig gebruik van een creditcard

Tot op heden is er geen enkel geval van misbruik van creditcardinformatie bekend als gevolg van een bij Precon gedane aankoop. Precon slaat zelf geen creditcardinformatie op. De creditcardgegevens worden aan een gecertificeerde payment service provider doorgestuurd. Daar worden de creditcardgegevens voor de desbetreffende transactie gebruikt en vervolgens gewist. Hierdoor wordt risico op een misbruik van de creditcard voorkomen. Daarom dient u bij een volgende aankoop met uw creditcard uw creditcardinformatie opnieuw in te voeren. Precon heeft gekozen voor deze minder gebruiksvriendelijkere maar duidelijk veiligere methode om potentiële indringers toegang tot creditcardgegevens op de Precon-Servers onmogelijk te maken.

Deze diensverleners hebben toegang tot persoonlijke informatie die benodigd is voor het uitvoeren van uw bestellingen. De contractant mag deze informatie echter niet voor andere doeleinden gebruiken. Daarnaast zijn de contractanten verplicht om de informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring alsook de Zwitserse wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en de Europese privacy wetgeving (EU-DS-GVO) te behandelen.

 1. d) Hoe veilig is informatie over mij?
 • Bij de bevestiging van een bestelling maken wij uw creditcardnummer niet openbaar. Uiteraard wordt bij het verwerken van de bestelling het gehele creditcardnummer versleuteld aan naar de desbetreffende creditcardmaatschappij verstuurd en daar verwerkt.
 • Voor u is het belangrijk dat u zich tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computer beschermt. Wanneer u uw computer met anderen deelt, dient u erop te letten dat u zich na elke sessie op onze website afmeldt.
 1. e) Hoe zit het met links naar andere websites?

De Precon website bevat links naar websites van derden. Wij hebben geen invloed op, en zijn niet aansprakelijk voor, de inhoud van deze websites. De aanbieders of exploitanten zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar u vanaf de Precon website naar wordt doorverwezen.

 1. f) Welke informatie kan ik inzien?

U kunt veel informatie over uw account en uw interactie met Precon AG inzien en in bepaalde gevallen direct zelf bijwerken. Welke informatie dit is, kunt u lezen wanneer u zich onder “Mijn Account” aanmeldt.

 1. g) Welke keuzemogelijkheden heb ik?

Zoals hierboven vermeld, bent u altijd vrij om geen informatie te geven alhoewel dit voor uw aankoop of voor uw nut kan worden gebruikt.

Op de pagina’s onder “Mijn profiel” kunt u bepaalde informatie toevoegen of bijwerken. Wanneer u informatie bijwerkt, bewaren wij normaliter een kopie van uw oorspronkelijke informatie in onze bestanden.

Via een bericht per e-mail aan het Precon BCM team of telefonisch via 00800 2500 3500 (gratis) kunt u uw gebruikersaccount aan laten passen indien u na de aanmelding voor de nieuwsbrief geen verdere e-mails of andere post van ons wilt ontvangen.

In de hulpfunctie in het menu van de meeste webbrowsers kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u uw browser een melding kunt laten geven wanneer een nieuwe cookie wordt geplaatst en tevens hoe u reeds geplaatste cookies van uw computer kunt verwijderen. Hoe uw browser omgaat met flash cookies, die door Add-Ons van de browser worden gebruikt, kunt u wijzigen in de instellingen van de Browser-Add-Ons. Cookies maken het echter mogelijk essentiële functies van Precon te gebruiken. Daarom raden wij aan de cookie-functies ingeschakeld te laten. U kunt bijvoorbeeld geen functies op onze websites gebruiken, waarvoor een registratie vereist is, indien geen cookies worden geaccepteerd. Wij raden u tevens aan om na het gebruik van een computer die u samen met anderen gebruikt en die zo is ingesteld dat deze cookies en flash cookies accepteert, u steeds af te melden van onze website.

U hebt het recht om zonder verdere kosten informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen en te verlangen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Voor vragen over het verkrijgen en bewerken van uw persoonsgegevens en voor verzoeken voor kennisneming en rectificatie, gelieve contact op te nemen met het Precon BCM team.

 1. h) Mogen kinderen via de Precon website bestellen?

Precon AG verkoopt geen producten aan minderjarigen. Wanneer u nog geen 18 bent, mag u de webshop op de Precon website alleen samen met een ouder of voogd gebruiken.

 1. i) E-mailreclame (zonder nieuwsbrieftoepassing):

Wanneer u hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt tijdens het bestelproces, gebruiken wij uw e-mailadres om u regelmatig informatie te sturen over soortgelijke producten als die u hebt besteld. Deze mededeling is geen toestemming van uw kant om uw e-mailadres voor promotionele doeleinden te gebruiken. U kunt op elk gewenst moment het gebruik van uw gegevens voor promotionele doeleinden – ook indien dit zonder toestemming is toegestaan – intrekken, zonder dat u hiervoor andere, dan de transactie kosten in rekening gebracht door uw provider, voor ontstaan.

Instructies

Wanneer u vragen hebt over de bescherming van persoonsgegevens bij Precon AG, stuur ons dan een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van wat u wilt weten via ons contactformulier of per e-mail. Wij zullen vervolgens proberen uw zorgen weg te nemen.

Ons bedrijfsconcept ontwikkelt zich voortdurend. Dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden zijn ook aan wijzigingen onderhevig. Wij behouden ons het recht voor om u incidenteel te informeren over de bij ons geldende richtlijnen. U dient desondanks zelf regelmatig onze website te bezoeken en kennis te nemen van de wijzigingen. Tenzij anders geregeld, is het gebruik van alle informatie die wij over u en uw klantenaccount hebben, onderworpen aan deze privacyverklaring. Wij verzekeren u dat wij wezenlijke wijzigingen van onze privacyverklaring, die tot een zwakkere bescherming van reeds ontvangen klantgegevens leiden, steeds alleen met uw goedkeuring zullen doorvoeren.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens gelieve u contact met ons op te nemen per e-mail.