De invoering van de vettaks: positief of niet?

Auteur: Datum: 18.november 2014

Het is niet gemakkelijk om koekjes en chips zomaar aan de kant te schuiven. Misschien koop je er wel minder als ze duurder worden? Als het van professor Lieven Annemans afhangt, wordt een suiker- en vettaks zo snel mogelijk ingevoerd. Volgens hem heeft een prijsverhoging van snoep, chips en koekjes positieve gevolgen voor de gezondheid, waardoor de kans op ziektes vermindert.

Een besparing van 2,2 miljard

De onderzoekers, Lieven Annemans en Ignaas Devisch, van de Universiteit van Gent bevestigen dat overgewicht niet verdwijnt door de vettaks. Wel zou het aantal ziektes dat door overgewicht veroorzaakt wordt, verminderen. Mensen zouden gezonder eten, waardoor ziektes en aandoeningen zoals hartziektes, beroertes, sommige kankers en diabetes minder voorkomen.

Uit de berekeningen blijkt dat een belasting van 10% de gemiddelde ‘body mass index’ of BMI doet dalen. Bij vrouwen gaat het om een daling van 0,5 BMI-eenheden, wat overeenkomt met een gewichtsverlies van 1,5 kilo bij een lengte van 1,70 meter. Bij mannen bedraagt dit aantal 0,6 BMI-eenheden, wat betekent dat een man van 1,85 meter twee kilogram verliest.

Op 20 jaar tijd zouden de ziektekosten met 2,2 miljard euro dalen. Mensen met overgewicht zouden bijvoorbeeld zes tot acht procent minder kans op diabetes hebben. Medisch ethicus Ignaas Devisch vermeldt hierbij wel dat het om een theoretische berekening gaat.

Hoe lukt het in andere landen?

Denemarken heeft zijn vettaks een jaar na de invoering afgeschaft. De Denen gebruikten de taks echter enkel om zelf meer geld te verkrijgen. In het begin daalde de aankoop van de ongezonde producten, maar na een tijdje gingen de Denen hun voorraad in de buurlanden inslaan. Ze wisten immers dat het geld enkel gebruikt werd om de overheidskas mee te spijzen. In Finland lukt het echter wel. Daar hebben ze snoep, chips en consorten duurder gemaakt en de prijzen van fruit en groenten verlaagd. Op die manier wordt gezonde voeding aangemoedigd. Een goede voorbereiding en duidelijke communicatie zijn dus noodzakelijk.

Maak groenten en fruit goedkoper

De vettaks is bedoeld om de volksgezondheid te verbeteren, en niet louter om geld te innen. De inkomsten moeten gebruikt worden om groenten en fruit goedkoper te maken. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat de overheid campagnes moet voeren om gezonde voeding te promoten. De vet- en suikertaks moet dus ingevoerd worden om kosten uit te sparen in de gezondheidssector. Het moet passen in het volledige gezondheidsbeleid.

Tags: , , , ,
dieetplan gratis aanvragen