De tailleomtrek telt mee

Auteur: Datum: 10.december 2008

Volgens een grootschalige Europese studie zijn het lichaamsgewicht, maar ook de tailleomtrek –die aangeeft waar het lichaamsvet zich bevindt- krachtige indicatoren voor het risico op vroegtijdig overlijden. 

Onderzoek lichaamsgewicht en tailleomtrek

Aanzienlijk overgewicht doet het risico op cardiovasculaire aandoeningen of type 2 diabetes toenemen. In het kader van de EPIC studie (‘European prospective investigation into cancer, chronic diseases, nutrition and lifestyle’) die bij 360.000 mensen in negen Europese landen gevoerd werd, bepaalden onderzoekers het verband tussen een aantal markers voor lichaamsgewicht of vetafzetting (tailleomtrek, body mass index (BMI*), verhouding taille/heupen) en het risico op vroegtijdig overlijden. Het onderzoek toont aan dat men niet alleen op de weegschaal moet, maar dat men ook met een lintmeter aan de slag moet.

Tailleomtrek: 5 centimeters maken het verschil

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bedroeg 51 jaar. Gedurende een follow-up van 9,7 jaar, werden 14.723 overlijdens geregistreerd. Het laagste risico werd vastgesteld bij personen met een BMI van 25.3 kg/m² bij mannen en 24.3 bij vrouwen. Met andere woorden de laagste BMI, ook al komt die gevaarlijk in de buurt van overgewicht!
De auteurs van de studie stelden ook vast dat de tailleomtrek en de taille/heup ratio aanzienlijk geassocieerd zijn met het risico op vroegtijdig overlijden.

Zo is het relatief mortaliteitsrisico bij mannen en vrouwen die deel uitmaken van de groep van deelnemers met de grootste tailleomtrek (meer dan 102.7 cm bij mannen en meer dan 89.0 cm bij vrouwen) respectievelijk 2,05 en 1,78 keer hoger dan bij mensen bij wie de cijfers niet zo hoog oplopen (tailleomtrek meer dan 86.0 cm en 70.1 cm).
Elke toename van de tailleomtrek van vijf cm verhoogt het mortaliteitsrisico met 17% bij mannen en 13% bij vrouwen.
Dat geldt ook voor de taille/heup ratio. Mannen en vrouwen met de hoogste meetresultaten hadden een relatief mortaliteitsrisico dat respectievelijk 1,68 en 1,51 keer hoger was.

BMI, een indicator die goed is maar niet volstaat

De onderzoeksresultaten suggereren dat globale obesitas en ook abdominale obesitas (overgewicht ter hoogte van de buik, het zogenaamde ‘appel’ profiel) gepaard gaat met een verhoogd mortaliteitsrisico. Daarnaast toont het onderzoek aan dat naast de BMI ook de tailleomtrek en de taille/heup ratio gemeten moeten worden. Een weegschaal alleen volstaat niet meer …

*BMI = lichaamsgewicht (in kg) gedeeld door de lichaamslengte (in meter) in het kwadraat
BMI = 20-25: normaal lichaamsgewicht
= 25-30: overgewicht
> 30: obesitas

Bron: e-gezondheid 09/12/2008
Pischon T E. General and abdominal adiposity and risk of death in Europe. New England Journal of Medicine, november 2008.

Tags: , , , , , , ,
dieetplan gratis aanvragen