Ontbijt overslaan maakt dik

Auteur: Datum: 20.januari 2009

Volgens de Belgische voedselconsumptiepeiling van 2004 neemt bijna 80% van de Belgen ouder dan 15 jaar regelmatig een ontbijt, dat betekent minstens vijf dagen per week. Bijna 9% neemt minder dan één keer per week een ontbijt. Adolescenten en vooral ook jongvolwassenen slaan vaker het ontbijt over dan senioren. In deze studie werd niet naar het gewicht gevraagd.

Ontbijt overslaan

In een Nederlandse studie is aangetoond dat er bij pubers een verband is tussen het overslaan van het ontbijt en dik worden. Dit verband is nog groter dan het verband tussen alcohol en overgewicht. Dit onderzoek liep bij 35000 middelbare scholieren in Nedeland.

De onderzoekers hielden interviews bij scholieren uit de tweede en de vierde klas. Vooral bij de scholieren uit de tweede klas was het verband tussen ontbijt en overgewicht sterk.
Niet alleen voor je gezondheid, maar dus ook voor een goed gewicht, is het belangrijk om dagelijks met een gezond ontbijt te starten.
(Eur J Clin Nutr. 2007 Nov 28)

Tags: , , , , , , ,
dieetplan gratis aanvragen