Meer kans op overgewicht in BSO dan in ASO.

Auteur: Datum: 13.februari 2008

Leerlingen uit het beroepsonderwijs (BSO) maken meer kans op overgewicht dan hun collega’s uit het secundair onderwijs (ASO). 

In verschillende kranten verschenen op 11/02/2008 de resultaten van een studie, die werd uitgevoerd aan het departement Gezondheidszorg van de Hogeschool Antwerpen. Hieruit blijkt dat maar liefst 18 procent van de leerlingen uit het BSO kampt met overgewicht.

Kans op overgewicht

Voor de studie werden 994 jongeren tussen 16 en 18 jaar onder de loep genomen. Ongeveer 10 procent bleek met overgewicht te kampen (het overgewicht werd bepaald aan de hand van de body mass index, kortweg BMI genoemd), in 3 procent van de gevallen ging het om ernstig overgewicht.

“Deze resultaten liggen in de lijn van wat elders in Europa wordt teruggevonden”, zegt onderzoeker Dirk Vissers van de Hogeschool Antwerpen. Voor de studie werd een onderscheid gemaakt per onderwijstype. “Vanaf dat moment traden er grote verschillen op”, weet Vissers. Het beroepsonderwijs telde bijna tweemaal zoveel leerlingen met een hoge BMI.

Conclusie studie overgewicht

Concluderen dat die jongeren best eens op dieet gaan, is te eenvoudig. “Niet alleen hun eetgedrag, ook hun levensstijl moet grondig aangepast worden”, vervolgt Vissers. Belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de ouders mee betrokken worden in het hele project.

“En dat er op zoveel mogelijk vlakken drempelverlagend gewerkt wordt”, voegt Vissers eraan toe. In het BSO zitten immers heel wat leerlingen van allochtone origine. “Om resultaten te boeken is het belangrijk om te werken op hun maat en in hun taal. Zo werkten we tijdens het onderzoek bijvoorbeeld met een voedseldriehoek in het Arabisch”, vult de onderzoeker aan.

Tags: , , , , , , , , , ,
dieetplan gratis aanvragen