Verband tussen lichaamsvet en opvliegers

Auteur: Datum: 09.juli 2008

In tegenstelling tot wat men vroeger dacht, geeft meer abdominaal vetweefsel en meer bepaald subcutaan vet, een hogere kans op opvliegers tijdens de menopauze.

Vetweefsel vs. opvliegers tijdens menopauze

Beschermt een grotere hoeveelheid vetweefsel tegen menopauzale warmteopwellingen of juist niet? Vanouds staan 2 hypothesen over die kwestie lijnrecht tegenover elkaar. De “magere hypothese” stelt dat binnen het vetweefsel aromatisering plaatsvindt van androgenen naar oestrogenen. Wat betekent dat magere vrouwen minder last zouden hebben van opvliegers. Maar niet iedereen is het daarmee eens.  Het “thermoregulatorische model” gaat er namelijk van uit dat meer lichaamsvet gepaard moet gaan met minder warmteopwellingen.

Verband tussen lichaamsvet & opvliegers

Dit jaar werden 461 vrouwen gevolgd tussen de 45 en 58 jaar in  de “Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN)” aan de University of Pittsburgh, in de VS. De abdominale adipositas werd bepaald via CT-scan. Elke toename in subcutaan abdominaal vet bleek gepaard te gaan met respectievelijk 28% en 30% meer kans op warmteopwellingen.
De vorsers kwamen tot het besluit dat lichaamsvet, in tegenstelling tot wat men vroeger dacht, geen bescherming biedt tegen deze vervelende menopauzale warmteopwellingen. Artsen en diëtisten kunnen dus de raad meegeven van een vermageringsdieet om de klachten te verminderen.

Menopauze 2008; 15: 429-434

Tags: , , , , , , , ,
dieetplan gratis aanvragen