Enkele kilo’s vermageren, een goed voornemen maar…

Auteur: Datum: 02.januari 2008

Was één van je goede voornemens gezonder eten of enkele kilo’s vermageren?

Gezonde eetgewoonten

Hiervoor kan je altijd raad vragen aan een diëtiste. Zij zal ervoor zorgen dat je inzicht krijgt in je eetpatroon en je persoonlijk begeleiden naar gezonde eetgewoonten. Het is enerzijds belangrijk om gezond te leren eten, maar anderzijds moet je dit ook leren vol te houden in alle situaties. De diëtiste zal je leren omgaan met speciale situaties; welke zijn goede keuzes op feestjes en tijdens vakanties, hoe moet je omgaan met stress-situaties, hoe kan je je herpakken indien je zou hervallen in je oude voedingspatroon,…

Gezonde gedragsaspecten

Je moet dus gezonde gedragsaspecten aanleren om op lange termijn beter om te gaan met voeding.
Het resultaat van de laat dit duidelijk zien; hoe meer het eetgedrag van de deelnemer is veranderd, hoe meer kilo’s je zal vermageren. Zo boekten deelnemers, die meerdere gedragsdimensies veranderden (dus bijvoorbeeld zich houden aan een vast maaltijdenritme, rust en tijd nemen voor het nuttigen van de maaltijd, meer op kwaliteit van levensmiddelen letten en meer bewegen) een hoger succes, dan deelnemers die (groten)deels bij hun oude eetgewoonten zijn gebleven.
De resultaten kan je nalezen in  http://www.bcminfo.be/precon2/  klik op “resultaten wetenschappelijk onderzoek”.

Besluit: Gezonder gaan eten of vermageren moet je leren. Hulp en coaching zijn heel belangrijk om tot een mooi resultaat te komen en dit ook te behouden. 

 

Tags: , , , , , ,
dieetplan gratis aanvragen